DSK 13 April 2019

Välkomna till DSK-möte!

Datum, tid och plats

13 April,  kl 9.00 – ca 16.00 i Lärjeåns kök & trädgårdar

Ekevadsvägen 5 , 424 65 Angered

Information
För nya gruppservicerepresentanter hålls en kort introduktion 08:40-09:00

Distriktets funktion

 

Visionsmöte & GSR-forum

GSR-rapporter

En påminnelse: glöm inte att skicka in era GSR-Rapporter senast två veckor innan DSK-mötet. Kontrollera inkorgen i er mail och läs inkommna rapporter regelbundet månaden inför DSK.

I tacksam service, ordförande Västra Distriktet Varmt VälkomNA

Formulär för att skicka in GSR rapport finns här

Hitta hit
Lärjeåns kök & trädgårdar
Ekevadsvägen 5
424 65 Angered

Lärjeåns kök & trädgårdar (öppnas i din kart applikation)

Varmt VälkomNA

I tacksam service, Ordförande Västra Distriktet

Varmt VälkomNA