DSK 1 december 2018

Välkomna till DSK-möte!

Datum, tid och plats

1 december,  kl 9.00 – ca 16.00 i Lärjeåns Kök & Trädgårdar.

Information
För nya gruppservicerepresentanter hålls en kort introduktion 08:40-09:00

Distriktets funktion

GSR-forum, Faställa budget för nästkommande år (2019).

En påminnelse: glöm inte att skicka in era GSR-Rapporter senast två veckor innan DSK-mötet. Kontrollera inkorgen i er mail och läs inkommna rapporter regelbundet månaden inför DSK.

Formulär för att skicka in GSR rapport finns här

Hitta hit
Lärjeåns Kök & Trädgårdar
Ekevadsvägen 5
424 65 Angered

Lärjeåns Kök & Trädgårdar(öppnas i din kart applikation)

Varmt VälkomNA

I tacksam service, Ordförande Västra Distriktet

Varmt VälkomNA