DSK 7 december 2019

Välkomna till DSK-möte!

Datum, tid och plats

7 december  kl 9.00 – ca 16.00

Ytterby församlingshem

Torsbyvägen 4

44250 ytterby

Information
För nya gruppservicerepresentanter hålls en kort introduktion numera i samband med första pausen.

Distriktets funktion

Fastställande av budget,behandling av nomineringar.

GSR-rapporter

En påminnelse: glöm inte att skicka in era GSR-Rapporter senast två veckor innan DSK-mötet. Kontrollera inkorgen i er mail och läs inkommna rapporter regelbundet månaden inför DSK.

I tacksam service, ordförande Västra Distriktet Varmt VälkomNA

Formulär för att skicka in GSR rapport finns här

Hitta hit

 

Ytterby församlingshem

Torsbyvägen 4 Hitta hit  (öppnas i din kart applikation)

44250 ytterby

Varmt VälkomNA

I tacksam service, Ordförande Västra Distriktet

Välkomna till DSK-möte!

Datum och tid

12 oktober, kl 9.00 – ca 16.00