INSTÄLLT DSK 4 April 2020 Varberg

  • Hej, med anledning av Corona har vi i admin i distriktet valt att följa regionens spår och ställa in DSK den 4/4.

    Vi i admin kommer att skicka ut en lägesrapport som innefattar distriktets ekonomi och övrigt arbete i början av April för att alla ska kunna ha möjlighet att se hur distriktet mår.

    Vi tycker det känns tråkigt att ställa in men ”safety first”.

    Hjälp till att sprida budskapet på möten så att ingen missar informationen.

    I tacksam service, ordförande i distriktet.