DSK 1 Februari 2020

Välkomna till DSK-möte!

Datum, tid och plats

Datum och tid:
1 Februari, kl 9.00 – ca 16.00

Plats: Församlingshemmet , Länsmansgårdens kyrka

Adressen:
Klimatgatan 1, 418 40 Göteborg

Temperaturgatans hållplats med spårvagn.

 

Information
För nya gruppservicerepresentanter hålls en kort introduktion numera i samband med första pausen.

Distriktets funktion

Årsmöte och val av betrodda tjänare.

GSR-rapporter

En påminnelse: glöm inte att skicka in era GSR-Rapporter senast två veckor innan DSK-mötet. Kontrollera inkorgen i er mail och läs inkommna rapporter regelbundet månaden inför DSK.

I tacksam service, ordförande Västra Distriktet Varmt VälkomNA

Formulär för att skicka in GSR rapport finns här

Hitta hit

Länsmansgårdens Kyrka , Församlingshemmet

HITTA HIT!

Klimatgatan 1, 418 40 Göteborg

Temperaturgatans hållplats med spårvagn.

 

Varmt VälkomNA

I tacksam service, Ordförande Västra Distriktet

Välkomna till DSK-möte!

Datum och tid

1 Februari  kl 9.00 – ca 16.00