För anhöriga till beroende

På den här sidan finns information till dig som är anhörig till en beroende och undrar om Anonyma narkomaner kan hjälpa. Informationen är också riktad till dig som är anhörig till någon som deltar på våra möten och vill få djupare förståelse för hur vårt tillfrisknandeprogram fungerar. Anonyma narkomaner är en förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Tillfrisknande från beroende uppnås i första hand genom att regelbundet närvara på tillfrisknandemöten, genom att tillsammans med en sponsor arbeta i Anonyma narkomaners tolv steg för tillfrisknande.

Tillfrisknande från beroende genom Anonyma narkomaners program är baserat på frivillighet. Faktum är att en egen önskan om att sluta använda droger är ett krav för medlemskap i NA. Vi bistår gärna med att träffa eller hålla telefonkontakt med en beroende innan de går på sitt första möte, detta bygger dock på att den beroende själv kontaktat oss och begärt hjälp. Vi övertalar ingen att komma på sitt första möte.

Medlemskap i Anonyma narkomaner

Anonyma narkomaner är kostnadsfritt och helt utan obligationer. Det enda villkoret för medlemsskap är en önskan att sluta använda droger. I praktiken bestämmer varje beroende själv om och när han eller hon vill bli medlem. Anonyma narkomaner är helt självförsörjande, både vad gäller ekonomiska medel och arbete i föreningen. Hela verksamheten bygger på frivilliga bidrag och ideellt arbete (s.k. NA service) från medlemmar. Det finns inga krav på att hjälpa till men många medlemmar har funnit ett stort värde i att göra service. Att bidra till NA genom att göra service är ett tillfälle att lära känna varandra utanför mötena och bygga upp nätverk av drogfria vänner, samidigt som osjälviska handlingar främjar tillfrisknandeprocessen.

Vad händer på ett NA möte?

Typiskt sett består ett NA möte av en grupp tillfrisknande beroende som öppet berättar för varandra om sina framgångar och motgångar med att inte använda droger. Medlemmar talar ofta om att med hjälp av Anonyma narkomaners tolv steg för tillfrisknande klara av utmaningar i vardagen. Mötet organiseras ofta av en medlem som valts att ansvara för ordningen under mötet. Denne ser till att våra inledande texter läses, att medaljer för drogfri tid delas ut och att mötet håller sig inom ramen för Anonyma narkomaners 12 traditioner. Efter mötet tar många medlemmar tillfälle att lära känna varandra och bygga upp nya drogfria sociala nätverk.

Det bästa sättet för dig som anhörig att få veta mer om Anonyma narkomaner är att själv närvara vid ett NA möte. De flesta NA grupper erbjuder regelbundet möten som är öppna för vänner och familj. Slutna möten är däremot enbart tillgängliga för dem som tror sig ha problem med droger. Om ett möte är öppet eller slutet framgår av möteslistan.

Sponsorskap och stegarbete

Att ha en sponsor är en fundamental del av tillfrisknandeprocessen i Anonyma narkomaner. En sponsor är en annan, mer erfaren NA medlem, som hjälper den nyare medlemmen att tillfriskna med hjälp av Anonyma narkomaners 12 steg. Sponsorn är inte en anställd rådgivare eller professionell terapeut, sponsorn är heller inte ansvarig för den nyare medlemmens drogfrihet. Sponsorn är emellertid en vital del av processen då en beroende lär sig leva utan droger.

Att arbeta i Anonyma narkomaners 12 steg för tillfrisknande är en process. Framstegen sker grasdvis, inte över en natt. Huvuddragen i vårt program är att först komma till insikt om att vi är maktlösa inför drogerna, att vi förlorat kontrollen över våra liv. Att vi för fortsatt drogfrihet behöver hjälp av något starkare än vi själva. Vi börjar ta emot den hjälpen och börjar sedan städa upp i vårt förflutna genom att inventera våra känslor och tankar. Vi finner mönster av karaktärsdefekter som vi gradvis byter ut mot nya idéer.

När vi gått igenom processen av att förändra oss själva börjar vi gottgöra dem vi skadat genom vårt beroende. Vi inför rutinen att fortsätta detta arbete varje dag och till sist försöker vi föra budskapet om tillfrisknande vidare till de beroende som fortfarande lider genom att fortsätta gå på möten och dela med oss av våra erfarenheter och genom att delta i NA-service. För djupare förståelse av de tolv stegen hänvisas till vår bok Basic text.

Total avhållsamhet

Anonyma narkomaner är ett program med total avhållsamhet från alla droger, inklusive alkohol. Anonyma narkomaner har emellerid ingen åsikt om ordinerad medicin. Det kan vara svårt och förvirrande för en beroende och de anhöriga när den beroende råkar ut för en sjukdom eller olycka som kräver medicinering eller smärtlindring. Tyvärr finns inga enkla svar på detta dilemma, pamfletten In times of illness erbjuder en del erfarenheter och vägledning.

Tillfrisknande och återfall

Vår erfarenhet är att ingen beroende som helhjärtat följer Anonyma narkomaners program återfaller i missbruk. För många är ett återfall ändå en realitet i den tidiga tillfrisknandeprocessen. Ett återfall kan vara den händelsen som till slut får en beroende att inse allvaret i sin situation och kapitulera inför drogerna en gång för alla. Det finns ingenting som säger att en beroende inte kan resa sig efter ett återfall och därefter åtnjuta en livstid av drogfrihet.

Stöd för anhöriga

Anonyma narkomaner är en gemenskap av beroende som hjälper varandra att förbli drogfria. Vi tillhandahåller inget stöd för medberoende. Andra gemenskaper är dock specialiserade på stöd för anhöriga. Några av dessa är Nar-Anon och ACA. Anonyma narkomaner har inget samband med dessa gemenskaper, de nämns endast här i en anda av samarbete.

Till unga NA medlemmars föräldrar

När en ung beroende finner NA vill de flesta föräldrar veta hur de ska förhålla sig till detta. Vilket typ av stöd en ny NA medlem behöver från sina nära är individuellt. Det kan vara bra att ha i åtanke att tillfrisknandet är en process som tar tid. I början av tillfrisknandet väljer de flesta medlemmar att gå på möten mycket frekvent. Många unga medlemmar säger att de inte upplever det som stöttande när anhöriga frågar dem när de kan sluta gå på möten. NA medlemmar fortsätter gå på mötena långt in i tillfrisknandet och många tror att de aldrig kommer sluta gå.

Många unga medlemmar säger också att de känner sig som mest stöttade av de små sakerna. Som till exempel att familjen kommer ihåg och på något sätt firar den unga medlemmens drogfria tid eller uppmärksammar andra framsteg. NA:s program bygger på total avhållsamhet från alla droger, även alkohol. Flera unga NA medlemmar har vittnat om svårigheten att bo i ett hem och vara omkring anhöriga som dricker eller använder andra droger.